Dekantery

Dekantery Zawiesin – Oczyszczalnie wód opadowych : odpowiedź Techneau na kwestie ochrony środowiska naturalnego.

Większość zanieczyszczeń chemicznych wód opadowych (węglowodory, metale ciężkie…) przyczepiona jest na zawiesinach. W celu skutecznego oczyszczenia wody deszczowej z zanieczyszczeń spowodowanych działalnością człowieka, należy wyłapać zawiesinę i tym samym niebezpieczne substancje przenoszone przez nią.

W skład zawiesiny niesionej przez ścieki opadowe wchodzą cząstki podlegające procesowi dekantacji, rozmieszczone w całej objętości ścieku opadowego lub w postaci zawiesiny koloidalnej.

Zanieczyszczenie środowiska zawiesiną ma negatywny wpływ na:

• Jakość wód powierzchniowych: zmętnienie wody, nadmierne osadzanie się ilości nanosów, które utrudniają żeglugę oraz sprzyjają powstawaniu powodzi,
• Oklejanie zawiesinami skrzeli rybich, co w efekcie prowadzi do śmiertelności ryb,
• Przenikanie promieni słonecznych w głąb wody, hamując w ten sposób procesy fotosyntezy.
• Kolmatacje zbiorników retencyjnych.Zanieczyszczenia organiczne i metaliczne są ściśle powiązane z ZAWIESINAMI.
Cząsteczki stanowiące zawiesiny wody deszczowej mają małe wymiary. Od 65 do 85% cząstek ma średnicę mniejsza niż 100 mikronów. Ich gęstość wynosi od 2 do 2,4. Liczne badania wskazują na to, że metale ciężkie są głównie przyłączone do cząstek mniejszych niż 45 mikronów. 90% cząsteczek ma prędkość opadu, która może sie wahać od 0,7 do 3 m / h.

Do skutecznego odseparowania zawiesiny od wody deszczowej, potrzebne jest stworzenie spokojnego, laminarnego przepływu cieczy. Dzięki specjalnym, opracowanym przez TECHNEAU filtrom lamelowym, przepływ wody dostosowany jest do efektywnej dekantacji zawiesin tego typu.

Stosowanie Dekanterów firmy TECHNEAU zalecane jest w miejscach gdzie woda deszczowa jest szczególnie obciążona zawiesiną lub w miejscach gdzie środowisko naturalne wymaga wyjątkowej troski.

KATALOG TECHNICZNY

Ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej