Dobór separatora

Wielkość separatora substancji ropopochodnych określana jest maksymalnym przepływem, jakie urządzenie może przyjąć. Wielkość przepływu zależy od powierzchni zlewni oraz od lokalnych danych pluwiometrycznych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Działem Technicznym.

Przykładowy dobór urządzenia według typu zlewni

Poniżej uproszczona tabela doboru separatorów Techneau

Więcej informacji na temat doboru znajdą Państwo w Katalogu technicznym